UPUTSTVA ZA RAD NA PLATFORMI

uputstvo za rad na platformi UPUTSTVA ZA RAD NA PLATFORMI

Poštovane koleginice i kolege,

ovde će biti okačena uputstva oko koriščenja platforme za e-nastavu

Srdačan pozdrav,

administrator