Berze i berzansko poslovanje
prof. dr Eldin Dobardžić

Berze i berzansko poslovanje Berze i berzansko poslovanje

Циљ предмета

Циљ изучавања наставног предмета је ближе упознавање студената са суштином берзанског пословања . У току семестра студенти се теоријски и практично упознају са основним принципима рада и функционисања берзи као институција које имају огроман значај у савременом друштву.


Mikroekonomija
prof. dr Eldin Dobardžić

Mikroekonomija Mikroekonomija

Циљ предмета

Циљ изучавања микроекономије представља економска активност појединачних економских субјеката. Предмет анализе је понашање произвођача, потрошача и њихове интеракције. Акценат се ставља на везу измеду економске теорије и примењене анализе. Овај предмет је посебно важан јер омогућава студентима да прошире своје познавање економске теорије и примене теоријска знања на практичне пословне и економске проблеме.