Menadžment ljudskih resursa II
Doc. dr Aleksandar Lukić

SP13O MLJR II Menadžment ljudskih resursa II

Циљ предмета

Циљ наставног предмета је да студенти усвоје знања о значају и садржају управљања људским ресурсима. Са аспекта стварања услова за реализацију стратешких циљева предузећа те да се оспособе за креативан приступ управљању и развоја људских ресурса у предузећима и јавној управи. Студенти би требало да схвате: систематску и стратешку улогу менаџмента људских ресурса у организацијама; његову важност како за менаџере тако и за запослене; законске оквире у којима менаџер може да делује; суштину и значај анализе радног места, регрутовања, одабира и увођења у посао „правих људи на правом месту“; важност примене адекватних метода у процесу развоја кадрова, праћења и развоја каријере, њихово мотивисање и награђивања; суштину односа са синдикатима и значај заштите здравља запослених.