Bankarstvo
prof. dr Eldin Dobardžić

Bankarstvo Bankarstvo

Циљ предмета

Циљ је да студенти овладају потребним знањима и да разумијеу операције банака и регулисање њиховог рада темељно проуче да би се схватила улога коју имају у функционисању тржишне привреде, посебно после реформи банкарског и финансијског сектора.