STRUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD - SIR
asistent Nevena Todorić

SIR STRUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD - SIR

Циљ предмета Упознавање студената са задацима који предстоје у изради мастер рада. Циљ је да студент теоријски разјасни основни задатак у раду и да конципира и примени адекватан научни метод. Поред тога студент се упознаје са практичним потребама и концепцијом писања обимнијих резултата истраживања.

Metodologija naučno-istraživačkog rada
Doc. dr Aleksandar Lukić

M.NIR-a Metodologija naučno-istraživačkog rada

Циљ предмета Основни циљ предмета је да се кроз разне видове активности студент упути у основне теоријске, методолошке и апликативне димензије научних истраживања у областима економије и менаџмента Оспособљавање студената за критичко комплементарно коришћење различитих методологија, метода, техника у процесима креативног истраживања проблемских области економије и менаџмента