Osiguranje
Doc. dr Aleksandar Lukić

Osiguranje (master) Osiguranje

Циљ предмета

Циљ предмета Осигурања је упознати студенте са основама из подручија осигурања, са посебним нагласком на економске ефекте приврене делатности осигурања у домаћој пракси.