Korporativne finansije
doc. dr Miloš Pavlović

КОРПОРАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ Korporativne finansije

Циљ предмета

Основни циљ предмета је упознаваље студетната са финансијама корпорација и овладавање методама и техникама корпоративног финансијског управљања


МФБ02Иб
prof. dr Dragan Bulatović

Економске промене, утицаји и могућности туризма МФБ02Иб

Циљ предмета

Утицај глобалних економских промена на сталну промењивост туризма, његове утицаје на размештај и подизање квалитета, ако туристичке тражње, тако и туристичке понуде и друштво- економске могућности развоја туризма у будућности. Такође, циљ овог предмета је сазнање моћи о туризму, као економском – социјално- еколошком индикатору промена квалитета туристичких услуга, коришћења савременог техничко-технолошког процеса.