Upravljanje rizicima
doc. dr Ivan Đurković

Upravljanje rizicima Upravljanje rizicima

Циљ предмета

Основни циљ предмета је да уведе студенте у сложену проблематику анализе и припрема за успешно управљање, превазилажење и руковођење ризицима