Циљ предмета

Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоријским, компаративним, системским и примењеним аспектима монетарних финансија.


Javne finansije
prof. dr Dragan Vukasovic

Javne finansije Javne finansije

Циљ предмета

Разумевање разлога и последица државне интервенције у образованњу, здравству, пензионом осигурању, социјалној заштити и др. као и разумевање утицаја пореза изадуживања државе на положај и понашање појединца и функционисање привреде.


Monetarna ekonomija
prof. dr Dragan Vukasovic

ME Monetarna ekonomija

Циљ предмета

Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоријским, компаративним, системским и примењеним аспектима монетарних финансија.