LOGISTIČKI SISTEMI
asistent Nevena Todorić

Logistički sistemi LOGISTIČKI SISTEMI

Циљ предмета

Циљ је овладавање студената знањима о кључним перформансама основних логистичких подсистема, спољних и унутрашњих, у вези са остваривањем циљева пословних система допуњена практичним провереним искуствима.


Производни информациони системи
NIKOLA NOVAKOVIC

Производни информациони системи Производни информациони системи

Циљ предмета

Циљеви изучавања предмета: да се студенти упознају са могућностима савремених информационих технологија, сагледавање и овладавање менаџерским вјештинама за вођење и/или одабир пројекта информационих систем

Menadžment malog biznisa
asistent Nevena Todorić

Menadžment malog biznisa Menadžment malog biznisa

Циљ предмета

Циљ је овладавање студената неопходним знањима из оснивања, вођења и пословних функција малог предузећа.