ELEKTRONSKO BANKARSTVO
NIKOLA NOVAKOVIC

Elektronsko bankarstvo ELEKTRONSKO BANKARSTVO

Изучавањем овога предмета студенти се упознају са основним појмовима електронског пословања као И разлика између електронског пословања И електронске трговине. Обрађују се појмови ЕДИ, ЕАН И ЦРМ али И Е-пословање у банкарству И државној управи.

Osiguranje (IV)
Doc. dr Aleksandar Lukić

Osiguranje (IV) Osiguranje (IV)

Циљ предмета

Циљ предмета Осигурања је упознати студента са основама из подручија осигурања, са посебним нагласком на економске ефекте приврене делатности осигурања у домаћој пракси.