Menadžment proizvodnih i uslužnih procesa
asistent Nevena Todorić

MPIUP Menadžment proizvodnih i uslužnih procesa

Циљ предмета

Циљ овог предмета је да студенти овладају основним знањима о: производима и услугама, дизајнирању производа, услуга и програма производње, квалитету производа, иновацијама, технологијама, управљању залихама, управљању процесима планирања, припреме, реализације и контроле производње, логистици производње, савременим системима производње (ЈИТ, ЦИБ и сл).


Preduzetništvo
asistent Nevena Todorić

Preduzetništvo Preduzetništvo

Циљ предмета

Развијање кључних компетенција и способности за успешно обављање пословних активности у предузетничком бизнису.