Menadzment ljudskih resursa III
Doc. dr Aleksandar Lukić

MLJR Menadzment ljudskih resursa III

Циљ предмета

Циљ наставног предмета је да студенти усвоје знања о значају и садржају управљања људским ресурсима. Са аспекта стварања услова за реализацију стратешких циљева предузећа те да се оспособе за креативан приступ управљању и развоја људских ресурса у предузећима и јавној управи. Студенти би требало да схвате: систематску и стратешку улогу менаџмента људских ресурса у организацијама; његову важност како за менаџере тако и за запослене; законске оквире у којима менаџер може да делује; суштину и значај анализе радног места, регрутовања, одабира и увођења у посао „правих људи на правом месту“; важност примене адекватних метода у процесу развоја кадрова, праћења и развоја каријере, њихово мотивисање и награђивања; суштину односа са синдикатима и значај заштите здравља запослених.

Кључне речи: људски ресурси, анализа посла, планирање кадрова, регрутација, селекција, социјализација и орјентација, тренинг и образовање, развој каријере, награђивање и мотивисање, заштита запослених.


Bankarsko poslovanje
Doc. dr Aleksandar Lukić

Bankarsko poslovanje Bankarsko poslovanje

Циљ предмета

Материја садржана у предмету Банкарско пословање требало би студентима да пружи знања о свим банкарским пословима и проблемима везаним за те послове и истовремено да понуди предлоге за њихово решавање.